Er regulert ved lov av 21. juni 1963 (jfr. kgl.res. av 31. mai 1963, som fastslo Norges høyhetsrett over kontinentalsokkelen med sikte på utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster). Senere er flere lover og kongelige resolusjoner kommet til, som regulerer ulike sider av virksomheten på kontinentalsokkelen (se særlig lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996). Avgrensningen mellom Norges og andre lands deler av kontinentalsokkelen følger den såkalte medianlinje (midtlinje), som er en linje der alle punkter ligger like langt fra de ulike lands grunnlinjer for sjøterritoriets beregning. Grensen er nærmere presisert i avtaler med Storbritannia (1965), Danmark (1965) og Sverige (1968).

Norge har gjennom ratifiseringen av Havrettskonvensjonen i 1996 forpliktet seg til å kartlegge sin kontinentalsokkels yttergrenser i tråd med konvensjonens definisjon før 2006. Sommeren 2001 ble det derfor foretatt en norskledet ekspedisjon til Polhavet for å kartlegge den nordlige utstrekning av den norske kontinentalsokkelen. Funn gjort i løpet av ekspedisjonen tyder på at kontinentalsokkelen (i rettslig forstand) rundt Svalbard kan strekke seg så langt nord som til 84° 30' N. Dette er om lag 50 nautiske mil lenger nord enn grensen for den økonomiske sonen på 200 nautiske mil. En slik forskyvning av den nordlige sokkelgrensen kan utgjøre flere tusen km2 som Norge kan gjøre krav på, når FNs kontinentalsokkelkommisjon skal godkjenne nye grenser i 2006.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.