Dalane

Dalane, den sørligste delen av Rogaland fylke, mellom Jæren og Vest-Agder, fra Ryfylkeheiane i nord til kysten i sør. Dalane omfatter kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim og utgjør i alt 1786 km2 og har 24 300 innbyggere (2017), henholdsvis 19,1 prosent av arealet og 5,1 prosent av folketallet i Rogaland.

Landskapet i Dalane er særpreget med kolleformede heier, ofte nesten nakne, og med tallrike, sterkt forgrenede vassdrag med til dels ganske store vann. Landskapet virker goldt, noe som skyldes berggrunnen. I sør består den av feltspatrike dypbergarter av grunnfjellsopprinnelse, som ved forvitring gir et svært skrint jordsmonn. I nord og øst er dalene stedvis bredere med større løsavsetninger og et frodigere landskap. Heilandskapet fortsetter helt ut til den stort sett ubeskyttede kysten. Høydene er beskjedne ved kysten, mens det i de nordlige områdene forekommer høyder på over 900 moh. (Vinjekula på grensen mellom Bjerkreim og Gjesdal). Det er store sauebeiter i heiene.

Dalane er geografisk skarpt avgrenset mot Jærens fruktbare sletter, særlig markert ved Brusand på kysten. Geografisk sett betraktes også Ogna, den sørligste delen av kommune, som en del av Dalane.

Største tettsteder i Dalane er Egersund, Moi (Lund kommune), Hauge (Sokndal kommune), og Vikeså (Bjerkreim kommune). Disse fire tettstedene har 68 prosent av områdets folkemengde (2016). Det er spredt bosetting langs kysten og i de store dalførene i indre strøk og store folketomme strøk i nord og øst.

Dalane har store mineralressurser. Det er gruvedrift i Sokndal (Titania AS som er Norges største bergverk og utvinner ilmenitt eller titanjernmalm), wolframforekomster i Ørsdalen (for tiden ikke drivverdige) og betydelige anortosittbrudd ved Hellvik i Eigersund og ved Sirevåg lengst sør i Ogna (Hå kommune).

Gjennom Dalane går Sørlandsbanen, E 39 og Rv. 42/Fv. 42 (Egersund–Arendal) og Fv. 44 (ytre vei Flekkefjord–Stavanger). Administrativt utgjør Dalane et tingrettsdistrikt og et prosti, bestående av kommunene Lund, Sokndal, Eigersund og Bjerkreim.

Kart

Dalane
Av /Statens kartverk.

Litteratur

  • Dalane: Noen historiske data og oplysninger om by og bygd [...], utgitt av kommunene i Dalane, 1939
  • Løwold, Oluf A.: Fra Dalene: gammelt og nyt, 1895

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg