Gjesdal

Faktaboks

Landareal
558 km²
Innbyggertall
11 899
Administrasjonssenter
Ålgård
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
gjesdalbu
Målform
nøytral
Kommunenummer
1122
Høyeste fjell
Strålaus (1142 moh.)

Kommunevåpen

Gjesdal. Den vakre Månafossen, med en fallhøyde på omkring 90 meter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Rogaland fylke

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Gjesdal er en kommune i Rogaland fylke, sørøst for Sandnes. Gjesdal ligger i overgangen mellom Høg-Jæren, Ryfylke og Dalane og grenser i øst til Agder fylke.

Kommunen ble opprettet i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Den fikk sine nåværende grenser i 1965 da søndre del av tidligere Forsand, østre del av tidligere Høle, samt mindre deler av Bjerkreim (Nedre Maudal) og en ubebodd del av Time, ble overført til kommunen. Samtidig endret kommunen navn fra Gjestal til Gjesdal.

Gjesdal omfatter i vest øvre del av Figgjos og det meste av Oltedalselvas nedbørfelt, i nord områdene omkring Høgsfjordens innerste arm, Frafjorden, samt dal- og fjellstrøkene østover til fylkesgrensen mot Agder. I sørøst omfatter kommunen øverste del av Bjerkreimsvassdraget. Gjesdal grenser til Sandnes i nord, Sirdal i Agder i øst, Bjerkreim i sør og Time i vest.

Natur

Limavatnet.

Hele Gjesdal ligger innenfor det store sørnorske grunnfjellsområdet; berggrunnen domineres av ulike gneiser som har gitt et meget kupert terreng med noe skog, mest løvskog, i de lavere strøk. I vest er heiene kolleformede, 300–800 meter over havet (Vådlandsknuten i Madlandsheia, 811 meter over havet). I øst er terrenget brattere og høydeforskjellene større. Berggrunnen viser her en markert strøkretning sørvest–nordøst og når på Strålaus, på grensen til Sandnes i øst, 1142 meter over havet; fjellet er Gjesdals nordligste punkt. I grenseområdet mot Bjerkreim, sørvest for Byrkjedal, ligger Gloppedalsura, en av landets største steinurer.

Løsavsetninger av betydning finner en i de lavereliggende dalstrøkene, særlig i de vestligste delene av kommunen, rundt kommunesenteret Ålgård. Her finner en det meste av dyrkingsjorda.

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på 1,7 °C, og varmeste måned er august med normal på 15,1 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 175,6 millimeter og minst er det i mai med normal på 68,0 millimeter. Målingene er gjort ved Særheim målestasjon.

Befolkning og bosetning

Bosetningen viser en sterk konsentrasjon til kommunens vestre deler. I det tidligere Gjestal, som bare utgjør 36 prosent av kommunens nåværende areal, bor 84 prosent av befolkningen (2019). Her ligger to av kommunens tre tettsteder; administrasjonssenteret Ålgård/Figgjo med 11 335 innbyggere, hvorav 9277 i Gjesdal, og Oltedal med 993 innbyggere (2019). I øst er bosetningen stort sett begrenset til Frafjorddalen, Dirdalen med tettstedet Gilja (383 innbyggere i 2019) og Øvstebødalen/Hunnedalen. Av Gjesdals befolkning bodde i alt 90 prosent i tettsteder i 2019 mot 88 prosent i Rogaland som helhet.

Gjesdal ligger innenfor pendlingsområdet til Stavanger/Sandnes og har blant annet av denne grunn en relativt sterk befolkningsvekst. I tiårsperioden 2010–2020 økte folketallet i kommunen med gjennomsnittlig 1,6 prosent årlig mot 1,2 prosent i Rogaland som helhet.

Næringsliv

I Gjesdal drives et høyt utviklet husdyrhold med særlig vekt på sau- og storfe, og i alt fire prosent av arbeidsplassene i kommunen er i primærnæringene. I tillegg til beiteområdene i heiene innover mot fylkesgrensen til Agder benytter sauene i Gjesdal i stor utstrekning også sommerbeiter i Sirdals- og Setesdalsheiene. Staten har saueavlsgård på Bjelland øst for Ålgård.

Rundt 15 prosent av arbeidsplassene i Gjesdal er i industri, 24 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Industrien domineres av trelast- og trevareindustri som i 2019 hadde 37 prosent av de sysselsatte i industri, blant annet Gilje Tre i Dirdalen med produksjon av vinduer. Andre viktige bransjer er (andelen av industriens sysselsetting 2019): næringsmiddelindustri (20 prosent), trykking/grafisk industri (14 prosent), gummi-, plast og mineralsk industri (12 prosent) og verkstedindustri (12 prosent).

I Byrkjedal ligger bedriften Byrkjedalstunet, som er et gammelt ysteri omgjort til hotell, serveringssted og lysstøperi.

Gjesdal er relativ beskjeden som kraftkommune med i alt 13 kraftverk (2019), de aller fleste små. De har en samlet maskininstallasjon på 47,8 MW og en midlere årsproduksjon på 193 gigawattimer (GWh). Bare tre verk har en midlere årsproduksjon på mer enn 10 GWh: Maudal kraftverk i Bjerkreimsvassdraget (101 GWh), Oltedal, kommunens eldste verk fra 1909 (34 GWh) og Oltesvik (20 GWh), de to siste i Oltedalsåna som har avløp til Høgsfjorden.

I 2019 hadde 63 prosent av Gjesdals bosatte yrkestakere arbeid utenfor kommunen; 57 prosent i de øvrige kommunene på Jæren hvorav 16 prosent i Stavanger og 23 prosent i nabokommunen Sandnes.

Samferdsel

Gjennom Gjesdals vestre del (Ålgård) går E39 over Høg-Jæren til Stavanger. Fra Ålgård fører fylkesvei 506 sørvestover til Bryne og fylkesvei 45 nordøstover via Oltedal og Dirdal til Sirdal i Agder. Fra Byrkjedal i Dirdalen går fylkesvei 503 sørover gjennom Gloppedalsura til E39 i Vikeså i Bjerkreim, og fra Oltedal fylkesvei 508 nordover til Høle (i Sandnes) ved Høgsfjorden.

Ålgård hadde i perioden 1924–1955 lokaltogforbindelse til Stavanger via en sidelinje fra GanddalJærbanen. Denne var smalsporet frem til 1944 da Sørlandsbanen ble fullført. Linjen Ganddal–Ålgård har etter 1955 bare vært sporadisk i bruk, men en opprustning med sikte på gjenåpning vurderes fortsatt.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ålgård gamle kirke.

Gjesdal hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Jærrådet sammen med , Klepp, Sandnes og Time.

Gjesdal kommune tilsvarer de to soknene Gjesdal og Ålgård i Jæren prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Gjesdal til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Gjesdal

For statistiske formål er Gjesdal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Ålgård/Bygda: Sentrum, Rettedalen, Solås, Rishagen, Opstad, Berland, Edland, Kodlifjell, Risfjell, Bollestad, Kyllingstad, Gjesdal, Vølstad, Lomeland, Midtfjell
  • Oltedal: Oltedal, Oltesvik
  • Indre Del: Gilja, Dirdal, Frafjord, Byrkjedal, Maudal, Hunnedalen, Fidjadalen

Historikk og kultur

Gjesdal kirke.

I Madlandsheia øst for Ålgård ligger Stavangerområdets nærmeste vintersportsterreng (opptil 811 meter over havet på Vådlandsknuten). Ved Ålgård ligger Kongeparken, Vestlandets største fornøyelsespark og en av Rogalands største turistattraksjoner. Gjesdal kirke er en langkirke i tre, bygd i 1848 med altertavle fra 1620. Arkitekt er slottsarkitekten Hans Ditlev F. Linstow.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) har et sølvfarget værhode sett forfra mot en blå bakgrunn; gjenspeiler sauehold og tekstilproduksjon, to viktige sider av kommunens næringsliv.

Navnet Gjesdal er opprinnelig et gårdsnavn der første ledd trolig har rot i et elvenavn, av norrønt geysa, 'sette i sterk bevegelse, bruse', jamfør nynorsk gøysa, 'strømme frem, bruse, gå over breddene'.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Alsvik, Jan og Hallvard Nordås: Gjesdal bygdebok, 1989-, to bind, Finn boken
  • Arneson, Søren: Gards- og ættesoga for Gjestal, 1939 (Gards- og ættesoge for Gjesdal: personregister, av Jørg Eirik Waula, 1996), Finn boken
  • Mikkelson, Gudtorm, red.: Gjesdal: indre del, 1994–2001, tre bind (bind 2 og 3 (1998–2001) utarbeidet av Jørg Eirik Waula), isbn 82-994471-0-0, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg