Jordal, dalsøkk i Oslo, bydel Gamle Oslo, danner skille mellom Kampen i nordvest og Vålerenga i sørøst; tidlig på 1800-tallet skilt ut fra gården Nedre Valle, 1878 innlemmet i Oslo. I dalen rant Hovinbekken som nå er lagt i rør, og det ble drevet teglverk frem til den første verdenskrig. På Jordal ligger kunstgressbane og Jordal Amfi ishall.