Gulens natur

Gulen består av øyer, strandflater, myr og dalfører ved Sognefjordens munning.

Geologi og landformer

Fastlandet er sterkt oppskåret av Gulafjorden og dens armer. De ytterste øyene er lave, til dels myrlendte. De høyeste fjellene finnes i øst; Svadfjellet 878 moh.

Berggrunnen i Gulen består av gneis med sin nåværende struktur fra kaledonsk tid. Helt i sørvest er noen små øyer bygd opp av sandstein som tilhører devonfeltene på Vestlandet.

Vegetasjon

Jordsmonnet i Gulen er surt, mens moreneområdene inne i fjordene har god dyrkingsjord. Det vokser variert kyst-, skog- og fjellflora. Skogen består av furu, einer og bjørk, og det finnes også edelløvskog.

Dyreliv

Dyrelivet omfatter hjort, rødrev, røyskatt, mår, mink, ekorn, snømus, markmus, lemen og hare.

Fisket har til alle tider vært viktig næringsvei. I elver og vassdrag finnes sjøørret og røye. Havørn og sjøfugl.

Verneområder

Kommunen har syv naturreservater: Grima, Guleskjeret, Kvernøyna, Lihellene, Ramsbarden, Sogneoksen og Vassøyane naturreservat.

Klima

I Brekke er registrert den største nedbøren i et kalenderår her i landet på 5596 mm.

Sommeren 2011 falt det 715 mm regn som var Norges våteste for månedene juni, juli og august det året. Den våteste sommeren i Brekke var i 1964 da det falt hele 1284 millimeter regn.

Den 25. og 26. januar 2016 var det 13,4 oC på Takle som er varmerekord for januar i Norge.

Den laveste marstemperaturen i Gulen er på -12,2 grader som ble målt i 2018.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg