Gulatinget var i vikingtiden et felles rettssted (lagting) for de vestafjelske fylker i Norge. Det ble opprinnelig holdt i Gulen sogn like sør for Sognefjordens munning. Tingets oppgave var å avsi dommer i forelagte saker og stadfeste nye rettsregler, kalt «nymæle». Gulatinget ble trolig opprettet før år 930. Dette fordi Are Frodes Íslendingabók forteller at den islandske Ulvljotsloven på omtrent samme tid ble skapt etter mønster av Gulatingsloven.

Visstnok var Gulatinget opprinnelig felles tingsted for midtre del av Vestlandet, de tre fylkene Firðafylki, Sygnafylki og Horðafylki, noe som forutsettes i Egil Skallagrimssons saga. For øvrig passer det også med Gulens beliggenhet omtrent i det geografiske sentrum av disse fylkene.

Gulatinget kan ha vært et «allting» hvor alle frie bønder kunne møte. Ifølge Snorre og andre sagakilder var det Håkon den gode (ca. 950–960) som «satte» Gulatingsloven, noe som kan innebære at rettsområdet på hans tid ble reorganisert og utvidet. På 1100-tallet omfattet rettsområdet foruten de tre nevnte fylker også Sunnmørafylki (Sunnmøre), Rygjafylki (Rogaland) og Egðafylki (Vest- og Aust-Agder), senere også Valdres og Hallingdal.

Etter utvidelsene var Gulating et representasjonsting. Fylkene var inndelt i fjerdinger, hver med sitt ting, og fjerdingene var igjen inndelt i skipreider. Etter Gulatingslovens «Olavstekst» (etter Olav den hellige, eldre enn 1163) møtte ca. 400 bonderepresentanter (nemndemenn) hvert år på Gulating, i tillegg til kongelige ombudsmenn og sogneprestene. Etter Gulatingslovens «Magnus-tekst» (etter Magnus Erlingsson, yngre enn 1163) var tallet på nemndemennene 248, og i Magnus Lagabøtes landslov (som ble vedtatt i årene 1274-76) er tallet 148. Nemndemennene skulle ha godtgjørelse fra sine distrikter i form av naturalia og penger.

Lagmannen hadde en fremtredende stilling på tinget og i den eldste tiden var han visstnok en lovkyndig bonderepresentant. Fra 1100-tallet var lagmannen en kongelig ombudsmann, som etter hvert fikk den faktiske domsmyndighet, dels alene og dels sammen med et mindre antall lagrettemenn. Dette gjorde i stigende grad den brede bonderepresentasjon overflødig.

Gulatinget ble etterhvert flyttet til Bergen, kanskje allerede før 1300.  I Christian 4s Norske lov av 1604 er navnet Gulating erstattet med Bergen lagting. I 1797 ble Bergen lagdømme opphevet sammen med de andre lagdømmene i landet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.