Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Austrheim, kommune i  Nordhordland, Hordaland fylke, nordvest i havgapet sør for Fensfjordens munning. Kommunen grenser i nord til Gulen i Sogn og Fjordane, i nordøst til Masfjorden, i øst til Lindås, vest i havet til Fedje og i sør til Radøy. Austrheim omfatter Fosnøy, Bakkøy, Njøten og 486 andre mindre øyer, holmer og skjær samt de nordvestligste 8,6 km2 av Lindåshalvøya.

Austrheim ble opprettet som kommune i 1910 ved utskilling fra Lindås. I 1947 ble Fedje utskilt og opprettet som egen kommune som den siste før Schei-komiteen startet sitt arbeid med sin landsomfattende revisjon av kommuneinndelingen. Austrheim fikk sine nåværende grenser i 1964 etter at Straume krets ble overført til Radøy.

Berggrunnen tilhører de kaledonske skyvedekkene, for størstedelen anortositt og gabbro av opprinnelig grunnfjellsalder. Landskapet er småkupert og preget av nordvest–sørøstgående sund og viker, og lave, langstrakte rabber som følger strøkretningen i Bergensfeltet (Bergensbuene) som her har sin nordligste utbredelse. Kommunen har et karakteristisk kulturlandskap med et stort innslag av lyngheier. Kommunens høyeste punkt er Litlåsfjellet (109 moh.) lengst øst på fastlandet.

Vardetangen på Austrheims fastlandsdel, ytterst på Lindåshalvøya, er det vestligste punkt på Norges fastland, posisjon 4° 56′ 43,182′′ østlig lengde. Her er det satt opp ei steintavle med innskrevet posisjon og en varde. En tursti fører ut til Vardetangen.

Det er en jevn bosetning på nordspissen av Lindåshalvøya og på de store øyene, med en viss konsentrasjon i og rundt tettstedet og administrasjonssenteret Årås som ligger på Fosnøyna. Kommunens andre tettsted er Kaland på fastlandet. I alt 37 prosent av kommunens innbyggere bor i disse to tettstedene (2015). Til sammenligning var tettstedsandelen dette året i fylket som helhet 83 prosent.

Folketallet i Austrheim viste en viss tilbakegang fra krigen og frem til først på 1970-tallet. Siden har folketallet stort sett vært i vekst.  I tiårsperioden 2005-15 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,2 prosent årlig mot 1,3 prosent i Hordaland fylke.

Deler av Statoils raffineri på Mongstad ligger i kommunen og er den viktigste arbeidsplassen. Samlet utgjorde sysselsettingen i industri og bergverk (inkludert petroleumsutvinning) 15 prosent av kommunens arbeidsplasser. Mer enn 9/10 av dette er i verkstedindustrien. Den kjemiske industrien er i statistikken registrert i Lindås kommune. Austrheim har et nært samarbeid med Lindås kommune i næringsutviklingen, med blant annet felles næringssjef og -koordinator

Bare vel 2 prosent av sysselsettingen i Austrheim er i primærnæringene. I jordbruket holdes noe storfe og sau. Det drives noe fiske, men fangsten ilandføres utenfor  kommunen.

Av Austrheims bosatte yrkestakere hadde 57 prosent arbeid utenfor kommunen 2014, 29 prosent i Lindås, 11 prosent i Bergen og 3 prosent i Radøy.

Hovedøya Fosnøyna ble i 1971 knyttet til fastlandet med 3 broer, slik at alle de største øyene i Austrheim har veisamband med Lindåshalvøya (Fv. 568), fra 1989 også forbundet med bro til Radøy (Fv. 565). Fergesamband fra Sævrøy til Fedje, hurtigbåt til Bergen og Sogn fra Fonnes på fastlandet.

Det er videregående skole i Mastrevik for elever fra Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Austrheim hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Nordhordland sammen med FedjeGulenLindåsMasfjordenMelandModalenOsterøy og Radøy.

Austrheim kommune tilsvarer soknet Austrheim i Nordhordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Austrheim til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Austrheim kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Leirvåg/Litlås/Kaland, Fonnes, Bakkøy, Nøten/Lillelindås, Leikvoll Førland, Hopland/Bergsvik/Lerøy, Austrheim, Sætre, Årås, Budal/Toftegård/Ulvøy, Rebnor/Øksnes/Dyrnes og Øyane.

Austrheim kyrkje er ei trekirke oppført i 1865. Kirken har langplan og har 355 sitteplasser. 

Kommunen har mange steinalderboplasser, særlig ved Fosnstraumen mellom Fosnøyna og Radøy. Det arrangeres årlig Havsportveke i Mastrehamn, del av Kystsogevekene.

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har tre sølv bjelker bøyd oppover mot en blå bakgrunn. Bjelkene symboliserer de mange broene som binder kommunen sammen, og de blå feltene symboliserer himmelen over og sjøen under broene.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn sammensatt av aust og heim, om beliggenheten av gården.

  • Skogseth, Arvid: Austrheim i fortid og notid, b. 4: Allmenn bygdesoge 1800-2000, 2000, Finn boken
  • Solheim, Anton: Bygdebok for Austrheim, 1972, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

20. august 2009 skrev Olav Mongstad

I artikkelen om kommunen Austrheim står det at kommunen er skipa i 1946. Dette er feil.

Austrheim vart skipa i 1910. Vi feirer 100-års jubileum neste år i 2010.

Grunnen til feilen er at 1. januar 1947 vart Fedje skilt ut frå Austrheim og blei eigen kommune.

1910 vart Austrheim skilt ut frå Lindås kommune. Det var soknene Austrheim og Fedje som gjekk ut og vart til kommunen Austrheim.

Eg kan og opplysa at fram til 2006 gjekk folketalet ned, med ca 100 personar frå 1986 til 2006. Frå og med 2007 har så folketalet stige att. Grunnen er nok den store utbygginga som skjer på Mongstad.Venleg helsing

Olav Mongstad

Driftssjef Austrheim kommune

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.