Vaksdal

Faktaboks

Landareal
682 km²
Innbyggertall
4 045
Administrasjonssenter
Dale
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
vaksdøl, vaksdaling
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4628 (fra 01.01.2020, tidligere 1251)
Høyeste fjell
Skjerjavasshovden (1264 moh.)

Kommunevåpen

Vaksdal. Tettstedet Vaksdal med utsikt mot Veafjorden og Osterøy i bakgrunnen. Ute på odden, til venstre i bildet, sees anlegget til Norgesmøllene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Vaksdal er en kommune i Vestland fylke som strekker seg nordover langs Veafjorden på østsiden av Osterøya og dens indre arm Eidsfjorden, fra grensen til Bergen ved Trengereid i sørvest og helt til grensen mot Vik kommune øverst i Eksingedalen i nordøst. Vaksdal omfatter også nordøstre del av Osterøya, samt Bergsdalen opp til Hamlagrøosen på grensen mot Voss og Kvam.

Vaksdal ble opprettet i 1964 ved sammenslåingen av den tidligere kommunen Bruvik (unntatt Bruvikbygda lengst sørøst på Osterøya), Eksingedalen sogn av Modalen kommune og Eksingedalen (øvre delen) og Bergsdalen av den tidligere Evanger kommune. Kommunen grenser til Bergen i sørvest, Osterøy i vest, Modalen i nordvest, Vik i nordøst, Voss i øst og sørøst og Kvam og Samnanger i sør.

Natur

Berggrunnen i nordvest består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsopprinnelse, men med en struktur som hovedsakelig stammer fra den kaledonske fjellkjedefoldningen. Øverst i Eksingedalen i nordøst og i sørøst, øst for en linje Vaksdal tettsted-Bolstadøyri (i Voss kommune), er det i kaledonsk tid skjøvet harde bergarter av ulik sammensetning over grunnfjellet. I kantene langs disse skyvedekkene finnes mange steder omdannede kambrosiluriske sedimenter som smale striper. Høyeste punkt finner en i områdene med skyvedekker øverst i Eksingedalen der Skjervasshovden når 1264 meter over havet. Fjelltraktene lengst nord inngår i Stølsheimen landskapsvernområde.

Lengst i sørvest, mellom Trengereid og Bogadalen, strekker Vaksdal seg så vidt inn i Bergensfeltet. Her består berggrunnen hovedsakelig av fyllitt/glimmerskifer og anortositt.

Bosetning

Kommunen faller geografisk sett i tre naturlige områder, som er kystområdene på begge sider av Veafjorden og Sørfjorden i vest, Eksingedalen i nordøst og Dale og Bergsdalen i sørøst. Dalføret østover fra Bolstadfjorden ligger i Voss kommune.

Bosetningen er særlig konsentrert til tettstedene Vaksdal og Stanghelle ved Sørfjorden (henholdsvis 981 og 783 innbyggere i 2013) og administrasjonssenteret Dale (1163 innbyggere i 2013). I alt bodde 71 prosent av Vaksdals befolkning i de tre tettstedene i 2013. Ellers en del bosetning langs Veafjorden nord for Bolstadfjorden, i Eksingedalen og stedvis i Bergsdalen.

Fra 1960-årene fikk Vaksdal tilbakegang i folkemengden. Fra 1990-tallet ble nedgangen mindre, og i tiårsperioden 2004–2014 var den redusert til gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 1,3 prosent i det tidligere fylket Hordaland.

Næringsliv

Vaksdal er en typisk industrikommune. I 2012 utgjorde industrien 20 prosent av de lokale arbeidsplassene, eller 32 prosent hvis man regner med bygge- og anleggsvirksomhet, samt kraft- og vannforsyning. Dette gjør industrien, nest etter offentlig administrasjon og tjenesteyting, som lå på 41 prosent, til kommunens viktigste næring målt etter sysselsettingen. Til sammenligning hadde primærnæringene 3 prosent av arbeidsplassene i 2012.

Tradisjonelt dominerer næringsmiddelindustri, med 43 prosent av industriens sysselsatte i 2011, og tekstilindustri, med 42 prosent av industriens sysselsatte. Innenfor begge disse bransjene har kommunen en dominerende bedrift, henholdsvis Norgesmøllene i Vaksdal tettsted og Dale AS i Dale tettsted. Begge er blant de største i sitt slag i Norge og hadde til sammen 85 prosent av industrisysselsettingen i kommunen. Ellers finnes noe småindustri.

Vaksdal er en stor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1390 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 14 kraftverk i kommunen. Bergsdalen har store vannkraftressurser utbygd av Bergenshalvøens kommunale Kraftselskap i fire kraftstasjoner hvorav de tre nederste ligger i Vaksdal: Dale, Fosse og Kaldestad. Disse er utbygd med til sammen 199 MW. Myster kraftverk i Eksingedalselva er utbygd med 107 MW. Dessuten er deler av Eksingedalsvassdraget overført til Evanger kraftverk i Voss. Ellers i kommunen er det utbygd flere mindre kraftverk.

Av de bosatte yrkestakerne i Vaksdal hadde 43 prosent arbeid utenfor kommunen i 2012, hvorav 26 prosent i Bergen, 4 prosent i Voss og 3 prosent i de øvrige nordhordlandskommunene.

Samferdsel

Gjennom Vaksdal går Bergensbanen med en rekke tunneler, blant annet Trollkona og Hananipa med lengde på henholdsvis 8 og 6,1 kilometer. Alle de tre tettstedene i kommunen har stasjoner med stopp på lokaltogforbindelsen Voss-Bergen, Dale også for regiontogene mellom Oslo og Bergen.

Europavei 16 går stort sett langs jernbanen fra Trengereid gjennom de tre tettstedene og langs Bolstadfjorden til Voss. Fra E16 i Dale går fylkesvei 314 opp Bergsdalen til Hamlagrø og Bulken (Voss). Fra Dalseid like nord for Dale går fylkesvei 344 til Eksingedalen og Modalen. Ved Høvik i Eksingedalen fører fylkesveien videre opp Eksingedalen, og fra Nesheim går fylkesvei 313 over fjellet til Evanger (Voss).

Bergsdalen har fint turterreng med mange hyttegrender, blant annet på Hamlagrø.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Dale har fylkeskommunal videregående skole.

Vaksdal hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Vaksdal er del av Osterfjorden næringsregion sammen med Modalen og Osterøy.

Vaksdal kommune tilsvarer de seks soknene Bergsdalen, Dale, Eksingedalen, Nesheim, Stamnes og Vaksdal i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vaksdal til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Vaksdal

For statistiske formål er Vaksdal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Vaksdal: Sandvik, Vaksdal, Tveitane, Jamne
  • Dale: Blomdal, Stanghelle vest, Stanghelle, Dale sørvest, Dale søraust, Dale sentrum, Dale nord, Bergsdalen, Bolstadfjorden
  • Stamnes: Straume, Stamneshella, Stamneshella nord, Nordgrend, Eidslandet, Nedre Eksingedalen, Øvre Eksingedalen

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1990, har tre opprette svarte skytler mot en gullfarget bakgrunn. Dette symboliserer kommunens lange tradisjoner innen tekstilindustri.

Navn

Det norrøne navnet på Vaksdal var antagelig Vágsdalr der førsteleddet er genitiv entall av våg, ‘bukt’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Sigmund Simmenes

1. Dale har ingen vidaregåande skule. Fram til for ca. 10 år sidan hadde Dale filialklasse av Arna yrkesskule, Helse- og sosialfag, grunnkurs2. Den kverna som sto ved fossen ved dåverande Stormøllen er flytta til parken ved mølla. Stormøllen som firmanamn eksisterer ikkje lengre, dei to som har hand om mølleanlegget er no Norgesmøllene og Felleskjøpet.

svarte Redaksjonen for geografi 2005-2007

Takk for rettelser. Jeg er litt usikker på dette med Stormøllen. På Norgesmøllenes nettsider står det at Stormøllen AS eier Norgesmøllene .... Jeg skal prøve å finne ut av dette. I øyeblikket har vi ingen fagansvarlige for Vaksdal, så redaksjonen er takknemlig for innspill her.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg