Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Vaksdal, kommune i Hordaland som strekker seg nordover langs Veafjorden på østsiden av Osterøya og dens indre arm Eidsfjorden, fra grensen til Bergen ved Trengereid i sørvest og helt til grensen mot Vik kommune i Sogn og Fjordane øverst i Eksingedalen i nordøst. Vaksdal omfatter også nordøstre del av Osterøya, samt Bergsdalen opp til Hamlagrøosen på grensen mot Voss og Kvam.

Vaksdal ble opprettet 1964 ved sammenslåing av den tidligere kommunen Bruvik (unntatt Bruvikbygda lengst sørøst på Osterøya), Eksingedalen sogn av Modalen kommune og Eksingedalen (øvre delen) og Bergsdalen av den tidligere Evanger kommune. Kommunen grenser til Bergen i sørvest, Osterøy i vest, Modalen i nordvest, Vik i Sogn og Fjordane i nordøst, Voss i øst og sørøst og Kvam og Samnanger i sør.

Berggrunnen i nordvest består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsopprinnelse, men med en struktur som hovedsakelig stammer fra den kaledonske fjellkjedefoldningen. Øverst i Eksingedalen i nordøst og i sørøst, øst for en linje Vaksdal tettsted-Bolstadøyri (i Voss kommune), er det i kaledonsk tid skjøvet harde bergarter av ulik sammensetning over grunnfjellet. I kantene langs disse skyvedekkene finnes mange steder omdannede kambrosiluriske sedimenter som smale striper. Høyeste punkt finner en i områdene med skyvedekker øverst i Eksingedalen der Skjervasshovden når 1264 moh. Fjelltraktene lengst nord inngår i Stølsheimen landskapsvernområde.

Lengst i sørvest, mellom Trengereid og Bogadalen strekker Vaksdal seg så vidt inn i Bergensfeltet; her består berggrunnen hovedsakelig av fyllitt/glimmerskifer og anortositt.

Kommunen faller geografisk sett i tre naturlige områder, kystområdene på begge sider av Veafjorden og Sørfjorden i vest, Eksingedalen i nordøst og Dale og Bergsdalen i sørøst. Dalføret østover fra Bolstadfjorden ligger i Voss kommune.

Bosetningen er særlig konsentrert til tettstedene Vaksdal og Stanghelle ved Sørfjorden (henholdsvis 981 og 783 innbyggere 2013) og administrasjonssenteret Dale (1163 innbyggere 2013). I alt bodde 71 prosent av Vaksdals befolkning i de tre tettstedene i 2013. Ellers en del bosetning langs Veafjorden nord for Bolstadfjorden, i Eksingedalen og stedvis i Bergsdalen.

Fra 1960-årene fikk Vaksdal tilbakegang i folkemengden. Fra 1990-tallet ble nedgangen mindre, og i tiårsperioden 2004–14 var den redusert til gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 1,3 prosent i Hordaland fylke.

Vaksdal er en typisk industrikommune; av de lokale arbeidsplassene utgjorde industri 20 prosent, 32 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2012). Dette gjør industrien, nest etter offentlig administrasjon og tjenesteyting (41 prosent), til kommunens viktigste næring målt etter sysselsettingen. Til sammenligning hadde primærnæringene vel 3 prosent av arbeidsplassene i 2012.

Tradisjonelt dominerer næringsmiddelindustri (43 prosent av industriens sysselsatte 2011) og tekstilindustri (42 prosent av industriens sysselsatte. Innenfor begge disse bransjene har kommunen en dominerende bedrift, henholdsvis Norgesmøllene i Vaksdal tettsted og Dale A/S i Dale tettsted. Begge er blant de største i sitt slag i Norge og hadde til sammen 85 prosent av industrisysselsettingen i kommunen. Ellers noe småindustri.

Vaksdal er en stor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1390 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 14 kraftverk i kommunen. Bergsdalen har store vannkraftressurser utbygd av Bergenshalvøens kommunale Kraftselskap i fire kraftstasjoner hvorav de tre nederste ligger i Vaksdal: Dale, Fosse og Kaldestad; disse er utbygd med til sammen 199 MW. Myster kraftverk i Eksingedalselva er utbygd med 107 MW. Dessuten er deler av Eksingedalsvassdraget overført til Evanger kraftverk i Voss. Ellers i kommunen er utbygd flere mindre kraftverk.

Av de bosatte yrkestakerne i Vaksdal hadde 43 prosent arbeid utenfor kommunen i 2012, hvorav 26 prosent i Bergen, 4 prosent i Voss og 3 prosent i de øvrige nordhordlandskommunene.

Gjennom Vaksdal går Bergensbanen med en rekke tunneler, blant annet Trollkona og Hananipa med lengde på henholdsvis 8 og 6,1 km. Alle de tre tettstedene i kommunen har stasjoner med stopp på lokaltogforbindelsen Voss-Bergen, Dale også for regiontogene mellom Oslo og Bergen.

E 16 går stort sett langs jernbanen fra Trengereid gjennom de tre tettstedene og langs Bolstadfjorden til Voss. Fra E 16 i Dale går Fv. 314 opp Bergsdalen til Hamlagrø og Bulken (Voss). Fra Dalseid like nord for Dale går Fv. 344 til Eksingedalen og Modalen. Ved Høvik i Eksingedalen fører fylkesvei videre opp Eksingedalen, og fra Nesheim går Fv. 313 over fjellet til Evanger (Voss).

Bergsdalen har fint turterreng med mange hyttegrender, blant annet på Hamlagrø.

Dale har fylkeskommunal videregående skole.

Vaksdal hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Vaksdal er del av Osterfjorden næringsregion sammen med Modalen og Osterøy.

Vaksdal kommune tilsvarer de seks sokneneBergsdalen, Dale, Eksingedalen, Nesheim, Stamnes og Vaksdal i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vaksdal til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Vaksdal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Vaksdal: Sandvik, Vaksdal, Tveitane, Jamne
  • Dale: Blomdal, Stanghelle vest, Stanghelle, Dale sørvest, Dale søraust, Dale sentrum, Dale nord, Bergsdalen, Bolstadfjorden
  • Stamnes: Straume, Stamneshella, Stamneshella nord, Nordgrend, Eidslandet, Nedre Eksingedalen, Øvre Eksingedalen

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har tre opprette svarte skytler mot en gull bakgrunn; symboliserer kommunens lange tradisjoner innen tekstilindustri.

Navnet. Det norrøne navnet på Vaksdal var antagelig Vágsdalr der førsteleddet er genitiv entall av våg, ‘bukt’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

25. februar 2009 skrev Sigmund Simmenes

1. Dale har ingen vidaregåande skule. Fram til for ca. 10 år sidan hadde Dale filialklasse av Arna yrkesskule, Helse- og sosialfag, grunnkurs2. Den kverna som sto ved fossen ved dåverande Stormøllen er flytta til parken ved mølla. Stormøllen som firmanamn eksisterer ikkje lengre, dei to som har hand om mølleanlegget er no Norgesmøllene og Felleskjøpet.

28. februar 2009 svarte Redaksjonen for geografi 2005-2007

Takk for rettelser. Jeg er litt usikker på dette med Stormøllen. På Norgesmøllenes nettsider står det at Stormøllen AS eier Norgesmøllene .... Jeg skal prøve å finne ut av dette. I øyeblikket har vi ingen fagansvarlige for Vaksdal, så redaksjonen er takknemlig for innspill her.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.