Befolkningsbeskrivelse eller befolkningslære. Begrepet stammer fra det greske demos, som betyr 'folk', og grafein som betyr 'skrive'.

Faget beskriver og forklarer befolkningers størrelse, alders- og kjønnsfordeling og geografiske fordeling, samt de demografiske komponentene og fruktbarhet , dødelighet og migrasjon (flytting). Studier i menneskers levekår og livsbetingelser, økonomiske forhold og helse, giftermål og samlivsformer danner et viktig grunnlag for forklaringer av demografisk endring, altså endringer i befolkningsvekst, fruktbarhet , dødelighet  og flytting/migrasjon.  

Vi kan skjelne mellom formelle befolkningsanalyser og materielle befolkningsanalyser.

I de formelle befolkningsstudiene blir en demografisk endring forklart av andre demografiske forhold, for eksempel fødselstall ved hjelp av andelen av kvinner i fødedyktig alder eller dødelighet ved hjelp av andelen gamle i en befolkning.

I de materielle befolkningsstudiene blir demografiske hendelser forklart ved hjelp av ikke-demografiske forhold. For eksempel kan vi se endringer i fødselstall i forhold til befolkningspolitiske tiltak eller endringer i dødelighet i forhold til bedringer i helsetilbudet.

Faget demografi inngår i studieprogrammer som samfunnsøkonomi, sosiologi, historie, statsvitenskap og samfunnsgeografi.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.