Bolivias befolkning

La Paz er Bolivias største by.

Av .
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Artikkelstart

Folketallet i Bolivia var i 2010 beregnet til 10,5 mill., årlig befolkningstilvekst til 1,93 % (2010) og gjennomsnittlig levealder 68,5 år for kvinner og 64,2 år for menn. Både fødsels- og dødsratene er høye, blant annet med Sør-Amerikas høyeste spedbarnsdødelighet.

Befolkningssammensetning

Landets befolkning består av tre hovedgrupper: Urinnvånere (ca halvparten), mestiser (en drøy fjerdedel) og etterkommere etter europeerne (knapt en fjerdedel). En folketelling i 2001 kartla tilhørighet til urbefolkningen og gav følgende resultat: quechua 30%, aymara 25%, andre grupper i lavlandet 7%, og 38% oppgav ingen tilhørighet til urbefolkningsgruppene. Disse skillelinjene går imidlertid ofte like mye på økonomiske og kulturelle faktorer som etnisitet. Det er for eksempel vanlig at innflytere til byen fra landsbygda foretrekker å snakke quechua og kun kan litt spansk mens barna deres kun kan litt quechua men snakker og skriver flytende spansk. Disse barna skiller seg fra mestis-middelklassebarn først og fremst økonomisk og kulturelt.

Quechua og aymara befolkningene dannet kjernen i det før-spanske inkariket. De øvrige tilhører ulike urbefolkningsgrupper som lever i det østlige lavlandet og hovedsakelig livnærer seg av jakt, sanking og noe jordbruk. I Amazonas 18 ulike folkegrupper. Ca. 45 000, fordelt på 9 folkegrupper, lever i de tørrere skogområdene i Gran Chaco.

Bolivia har som mange utviklingsland en ung befolkning og ca 50% er under 20 år (2010).

Utvandring

Det har tradisjonelt vært noe arbeidsutvandring fra Bolivia til nabolandene (spesielt Argentina og Brasil). Fra begynnelsen av 2000-tallet har utvandringen til Spania økt kraftig. I 2009 bodde 227 145 Bolivianere i Spania.

Befolkningsmønstre

Bolivia er et forholdsvis tynt befolket land med ca. 8 personer per km2, men befolkningsfordelingen er ujevn. Omkring 75 % er konsentrert til høylandet, spesielt til den nordlige del av Altiplano. Det østlige lavlandsområdet, Oriente, har en tetthet på bare 2 personer per km2. Størstedelen av befolkningen har tradisjonelt vært bosatt på landsbygda, men bybefolkningen er raskt økende og utgjør i dag noe over halvparten av totalen.

Største byer (2001) er Santa Cruz (1 135 500 innbyggere), La Paz, med regjeringen og statsadministrasjonen (793 300), El Alto (650 000) Cochabamba (517 000) og Sucre (215 800), landets formelle hovedstad.

Religion

Ca. 88,5 % av befolkningen tilhører den katolske kirke men det er stor grad av synkretisme (blanding av ulike religioner). Mange av de som er døpt og dermed katolikker vil ha trosoppfatninger det er mer naturlig å klassifisere som tradisjonell naturreligion.

Protestantene utgjør 9 % og andre religioner, blant annet bahai, 2,5 %.

Språk

Spansk, aymara og quechua er offisielle språk. Foruten aymara og quechua er en rekke indianske språk representert i Bolivia. Knapt halvparten av befolkningen behersker spansk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg