ALADI, organisasjon etablert 1980 i Montevideo til avløsning for LAFTA. Etter at LAFTA ikke maktet å fullføre sin oppgave om å danne et frihandelsforbund i Latin-Amerika, ble ALADI opprettet som et organ for bilateral handel, men med et latinamerikansk fellesmarked som mål. Organisasjonen, som er åpen for alle latinamerikanske land, har 12 medlemmer: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba (opptatt i 1999), Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela, med i alt 430 mill. innbyggere. Spesielle ordninger skal sikre de tre fattigste landene, Bolivia, Ecuador og Paraguay, full deltakelse i integrasjonsprosessen. Se også Andes-pakten.