Det er mye tropisk regnskog i lavlandet i Bolivia, delvis savanne i sørøst (Chiquitoshøylandet). Høysletta, som delvis har steppepreg, har karrig vegetasjon, mest busker og gress. Vegetasjonsgrensen går 5500 moh., snøgrensen ligger omkring 6000 moh.