I Noreg finn vi mange variantar av norsk talemål som blir brukte innanfor eit geografisk område. Desse kallar vi ulike dialekter. Noreg har ikkje eit offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i dei aller fleste samanhengar.Alt i yngre norrøn tid, om lag 1050–1350, var det tydelege dialektforskjellar i Noreg. Geografi er ei viktig årsak til dette. Hele artikkelen