Norske dialekter

I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger. Alt i yngre norrøn tid, om lag 1050–1350, var det tydelige dialektforskjeller her i landet, noe som ble klarlagt av Marius Hægstad på begynnelsen av 1900-tallet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Martin Skjekkeland

Universitetet i Agder

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 62 artikler:

A

  1. a-mål