Norske dialekter

I Norge finner vi mange varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Disse kaller vi ulike dialekter. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger. Alt i yngre norrøn tid, om lag 1050–1350, var det tydelige dialektforskjeller i Norge. Geografi er en viktig årsak til dette. Hele artikkelen