Nordiske språk, eller nordgermanske språk, er språk som blir snakka i dei nordiske landa, og som høyrer til den germanske greina av dei indoeuropeiske språka. Rundt 20 millionar snakkar nordiske språk (2019).Nordiske språk blir ofte delte inn i to språkhistoriske grupper: austnordisk, som omfattar dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål vestnordisk, som omfattar norsk (nynorsk og som regel bokmål), islandsk og færøysk Ei meir allmenn inndeling er etter kva språk som er gjensidig forståelege: skandinaviske språk, som omfattar norsk (både bokmål og nynorsk), svensk og dansk øynordiske språk, som omfattar islandsk og færøysk . Hele artikkelen