Nordiske språk

Nordiske språk eller nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene, og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019). Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk og som regel bokmål), islandsk og færøysk En mer allmenn inndeling er etter gjensidig forståelighet: skandinaviske språk, som omfatter norsk (både bokmål og nynorsk), svensk og dansk øynordiske språk, som omfatter islandsk og færøysk . Hele artikkelen