Vikamål, egentlig den dialekt som ble snakket i Vika i Oslo; også om Oslos folkemål i det hele tatt, se Oslo (språk).