Særdraget tjukk l deler dialektene i Telemark i to. Aust-Telemark har denne lyden, men Vest-Telemark har ikke.
Særdraget tjukk l deler dialektene i Telemark i to. Aust-Telemark har denne lyden, men Vest-Telemark har ikke.
Særdraget tjukk l deler dialektene i Telemark i to. Aust-Telemark har denne lyden, men Vest-Telemark har ikke.
Av /Hallfrid Christiansen, 1969.
Lisens: CC BY SA 3.0
Sterke hunkjønnsord har i bestemt form entall flere forskjellige endinger i Telemark: soli, solæ, sole og sola.
Sterke hunkjønnsord har i bestemt form entall flere forskjellige endinger i Telemark: soli, solæ, sole og sola.
Sterke hunkjønnsord har i bestemt form entall flere forskjellige endinger i Telemark: soli, solæ, sole og sola.
Av /Hallfrid Christiansen, 1969.
Lisens: CC BY SA 3.0
Bø

Bø i Telemark. Kommunesenteret omkring Bø jernbanestasjon. Kommunen ligg i Midt-Telemark. Dialekten i Bø har de østnorske trekkene kløyvd infinitiv og tjukk l. I flertall av substantiva har dialekten tre endelser: hestar, skålir og visur (som i midlandsmåla). Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart

Tidligere Telemark fylke

Av /Store norske leksikon ※.

Målet i Telemark er svært skiftende. Grenland (Eidanger, Solum, Siljan, Gjerpen, Holla) hører til vikværsk. Dialektene i sørvest (Bamble, Sannidal, Drangedal, Fyresdal, Nissedal) har e -mål, det vil si former som å fare, ei veke. Dialektene i den øvre delen av Øst-Telemark (Tinn, Hovin, Hjartdal) ligner mye på numedalsmålet. De indre, vestlige bygdene i det tidligere fylket har mange fellestrekk med målet i Indre Agder.

Lydverk (fonologi)

Tjukk l

Grensa for tjukk l av gammelnorsk l (bLo, soL) deler Telemark i om lag to like store deler. Denne grensa går fra Møsvatn til nedre enden av Seljordsvatn og derfra rett sørover. Grensa for tjukk l av gammelnorsk (gaL 'gard', jæLe 'gjerde') går noe lenger øst. Den vestlige delen av Telemark har ikke tjukk l, men den østlige delen av området har denne lyden.

Tonelag (tonem)

I telemålet, som i det meste av norsk talemål, har vi to tonelag, tonelag 1 og tonelag 2 (eller tonem 1 og tonem 2). Tonelaga kan skille ord fra hverandre, jamfør ordparet bønder (tonem 1, flertall av bonde) og bønner (tonem 2, flertall av ei bønne).

Gammelt mål i Tinn har trykk og lengde på siste stavelse i jamvektsord, for eksempel vytå (vite).

Tonegang (høytone og lavtone)

Den musikalske utforminga (intonasjonen) av hver av de to tonema varierer i norsk. Vi snakker da om ulik tonegang i orda. Forskjeller i tonegangen er et viktig skillemerke mellom østnorske og vestnorske dialekter (nordnorsk følger vestnorsk). Denne forskjellen kommer særlig fram i ord av typen sola, bygda, boka og døra (tonem 1-ord). Telemark følger her de østnorske dialektene med lav tone først i i slike ord, og tonen stiger så mot slutten av ordet (kalt lavtone-dialekter). Vestnorske dialekter har i slike ord høy tone først i ordet, og tonen faller deretter mot slutten av ordet (kalt høytone-dialekter).

Gv-, hv-, kv-

Øst-Telemark til og med Lunde har gv- for gammelnorsk hv-, det vil si former som gveite, gvit. Tilsvarende former i Grenland er veite, vit, mens Vest-Telemark har kveite, kvit.

Ll blir dd

I Vinje, Mo, Fyresdal og til dels også lenger øst er ll blitt til dd som i Indre Agder: fjødd (fjell), og l har falt bort foran leppekonsonanter og bakre konsonanter: stoppe (stolpe), kåv'e (kalv).

O blir ø

I Vest-Telemark skiller o-lyden seg ut ved at denne vokalen her nærmer seg en ø-lyd: höl (hol, hull), sköt (skot, skudd), köl (kol, kull).

Formverk (morfologi)

E-mål og jamvektsmål

Sørvest-Telemark har e-mål, som Aust-Agder. Resten av Telemark har jamvektsmål med kløyvd infinitiv.
Sørvest-Telemark har e-mål, som Aust-Agder. Resten av Telemark har jamvektsmål med kløyvd infinitiv.
Sørvest-Telemark har e-mål, som Aust-Agder. Resten av Telemark har jamvektsmål med kløyvd infinitiv.
Av /Hallfrid Christiansen, 1969.
Lisens: CC BY SA 3.0

Grensa for hovedskillemerkene mellom østnorsk og vestnorsk går gjennom Telemark. E -mål, som Aust-Agder, har Fyresdal, Nissedal, Vrådal av Kviteseid og Vest-Bamble. Den delen av Telemark som ikke har e-mål, har østnorsk jamvektsmål, med blant annet kløyvd infinitiv: å lesa – å skrive.

Ordklasser

Hele Telemark har -a i bestemt form entall av svake hunkjønnsord: (den fine) visa. Den østlige og ytre delen av Telemark (til og med Gransherad, Heddal, , Drangedal) har også -a i sterkt hunkjønn: sola, mens bygdene lenger inn har enten solæ, sole eller soli. Hele Telemark med unntak av Tinn og Hovin har bevart -r i ubestemt form flertall av substantiv: hestar, skåler, visur eller viser. Dativformer er kjent bare fra folkeviser og stedsnavn.

ØVRE OG MIDTRE TELEMARK NEDRE TELEMARK
Sterke og svake hunkjønnsord i ubestemt og bestemt form entall ei sol – den solæ eller den sole/soli (Bø: sola) ei sol – den sola
ei vise – den visa ei vise – den visa
ei viku – den viko (jamvektsord, svakt hunkjønn) ei veke – den veka
Ubestemt flertall av substantiv fleire hestar – fleire skålir/skåler – fleire visur/vikur (tre ulike endelser i ubestemt flertall) fleire hestær – fleire skåler – fleire viser/veker (to ulike endelser i ubestemt flertall)
Bestemt flertall alle hestan, alle visun alle hestane, alle visene
Presens av sterke verb kjem, søv, græv (kortformer med vokalskifte) kåmmer, såver, graver (former med -er uten vokalskifte)
Pronomenformer eg, e og me jæi, jæ og vi (Grenland)

Jamvekt

I Aust-Telemark finner vi en god del jamning av vokaler i jamvektsorda, for eksempel former som måkå (måke), båkå (bake), løså (lese) og vøtå (vite) (eksempla er fra Heddal). Når en reiser utover i Telemark, minker jamninga, og i Holla/Ulefoss heter de samme orda måka, baka, lesa og vetta, uten jamning.

Forskjeller mellom de ytre og indre dialektene

Det finnes noen markante forskjeller mellom de ytre vikværske måla i Telemark og dialektene innenfor. Målet i Vest- og Aust-Telemark fra og med Lunde/Sauherad og innover i Telemark har blitt kalt for «de egentlige telemåla». Dialektene i Vest- og Aust-Telemark hører inn under det som i dialektgeografien blir kalt midlandsk.

Talemålet på Notodden skiller seg fra dialektene i bygdene rundt byen (heddalsmålet). I forbindelse med industriutviklinga tidlig på 1900-tallet kom det til Notodden innflyttere fra mange steder i Norge, og særlig fra bygdene og byene i Nedre Telemark og bygdene rundt Oslofjorden. Bymålet på Notodden har blitt til i ei brytning mellom vikværsk i Ytre Telemark og aust-telemålet rundt byen. Dagens Notodden-dialekt må likevel karakteriseres som et vikværsk mål. Dette kommer fram både i fonologien og morfologien i språket.

Litteratur på telemål

Det meste av norsk folkeviselitteratur er nedskrevet i Vest-Telemark. Varianter av ballader nedtegnet av Jørgen Moe, Magnus Brostrup Landstad og flere gir eksempler på arkaisk telemål, riktignok iblandet danske former. Tradisjonsstoff i ulike sjangre finnes hos Rikard Berge. En særegen skriftlig-muntlig tradisjon i Telemark er bygdevisene; særlig kjent som visedikter er Jørund Telnes. Mange av tekstene til Odd Nordstoga er skrevet på moderne Vinje-dialekt.

Telemålet var det viktigste talemålsgrunnlaget for den nynorske skriftnormalen midlandsmålet, en normal som blant andre Arne Garborg (1851–1924) brukte i sine skrifter. Aasmund Olavsson Vinje var selv fra Telemark, og skrev et landsmål som ligger nær midlandsnormalen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Gjermundsen, Arne Johan: Variasjonsmønster i Holla-målet. Oslo: Novus, 1981.
  • Gjermundsen, Arne Johan: Hollamålet i Nedre Telemark: ord og uttrykk. Porsgrunn: Norgesforlaget, 2006.
  • Gundersen, Kjetil: Ord frå Notodden bymål. Trykt i Almenningen mfl.: A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren. Oslo: Novus, 2014 (side 75-78).
  • Ross, Hans: Norske bygdemaal, 2. Kristiania, 1906.
  • Skjekkeland, Martin: Bø-målet i går og i dag. Rapport frå ei språkgeografisk og språksosiologisk gransking. Telemark distriktshøgskole, 1980.
  • Skjekkeland, Martin: Dei norske dialektane. Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla. Kristiansand, 1997 (side 215-217).
  • Skulerud, Olai: Telemaalet i Umriss. Oslo, 1918.

Kommentarer (2)

skrev Kjetil Gundersen

Under punktet om vikværsk kan det nevnes at bymålet på Notodden også kan regnes som vikværsk, jf. undertegnedes artikkel «Ord i Notodden bymål» i boka Frå A til Å – veneskrift til Dagfinn Worren. Dette Norge Rundt-innslaget gir også en dialektprøve (hør Edgar Gundersen et stykke ut i innslaget): http://www.norge-rundt.no/video/8180

svarte Martin Skjekkeland

Hei Kjetil! Eg har i dag lagt inn nye opplysningar om Notodden bymål i arikkelen om telemåla (det du nemner). Eg har også ført deg opp i litteraturlista. Fint om du ser over mine tilføyingar. Martin

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg