dialekter i Oppland

Artikkelstart

Det viktigste dialektskillet i Oppland fylke går mellom det østlandske flatbygdmålet på Hadeland, i Land og på Toten og fjellbygdmålet i Valdres og Gudbrandsdalen. Målet i Sør-Gudbrandsdalen (til Kvam i Nord-Fron) viser overgangsformer mellom flatbygdmål og egentlig fjellbygdmål.

Flatbygdmålet i Oppland minner mye om målet i tilgrensende flatbygder i sør og øst. Fjellbygdmålet hører til midlandsmålene og har mange fellestrekk med dialektene i fjellbygdene lenger sør (Hallingdal, Telemark).

Fjellbygdmålet har holdt på fullvokal (i/e, u/o) der flatbygdmålet har svekket den til ə, f.eks. i bygde, viso, flertall av bygd, vise. Tilsvarende former i flatbygdmålet er bygdər, visər. Videre har fjellbygdmålet ulike endinger i bestemt form entall av sterke og svake hunkjønnsord, for eksempel i sole mot visa, der flatbygdmålet har sola, visa.

Alle dialektene i Oppland har de vanlige østnorske særtrekk. Jamvektloven har gjort at infinitiv er kløyvd (fara : kaste), og at også svake hankjønns- og hunkjønnsord er todelte (ei viku : ei vise, ein hana, hånå (Valdres: hane) : ein låve, ein kubbe). Det er tykk l som svarer til gammelnorsk l og rð. Bare Vang i Valdres har det vestnorske forholdet med r av gammelnorsk , for eksempel gar, bor.

Med unntak av Valdres og Hadeland har hele fylket i sterkere eller svakere grad j-farget (palatal) uttale av ll, nn, dd. Hadeland har gv- i ord som har kv- i resten av fylket (gvit, gvass mot kvit, kvass) og er med å danne et mellomområde mot v- lenger sør.

Dativ er i bruk (med skiftende former) overalt unntatt på Hadeland. I yngre mål, særlig på flatbygdene, går flere tradisjonelle dialekttrekk tilbake.

Les mer i Store norske leksikon om

Se også språkavsnittet under Hadeland, Land, Toten.

Litteratur

  • Lie, Svein (1990: Indre Østlandet. Trykt i Jahr, Ernst Håkon (red.): Den store dialektboka. Oslo: Novus. Side 101-116.
  • Mæhlum, Brit og Røyneland, Unn (2012: Det norske dialektlandskapet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk forlag.
  • Skjekkeland, Martin (2005): Dialektar i Noreg. Tradisjon og fornying. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  • Skogstad, Olav red. (1974): Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på Indre Austlandet. Oslo: Det Norske Samlaget.
  • Venås, Kjell (1990): Fjell-Noreg (om midlandske dialekter : Numedal, Hallingdal, Valdres og Gudbrandsdalen). Trykt i Jahr, Ernst Håkon (red).: Den store dialektboka. Oslo: Novus. Side 45-61.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg