Midtøstlandsk, i inndelingen av østnorske dialekter brukt om målførene på Romerike, Ringerike og Modum, dvs. sør for opplandsmål, nord for vikværsk og øst for midlandsmål. Se norsk.