Bygdemålene i Østerdalen er temmelig skiftende, som naturlig kan være med de store avstander og den spredte bosetningen. Man kan tale om et nordlig, et midtre og et sørlig område. I de nordligste bygdene har målet atskillig likhet med sørtrøndersk, lengst sør (i Elverum) står det opplandsmålene nær. Slektskapet mellom østerdalsmål og de tilgrensende svenske bygdemål er tydelig.