Internasjonale arkitekter fra 1600 til 1900

Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet.I de mesopotamiske rikene bestod disse oppgavene i første rekke av helligdommene, det vil si zigguratene, og fyrstepalassene. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internasjonale arkitekter fra 1600 til 1900

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 197 artikler: