Caspar Frederik Harsdorff, dansk arkitekt. Utdannet ved Kunstakademiet i København, senere i Paris og Italia. Kongelig bygningsinspektør 1764, professor 1766, hoffarkitekt 1770. Landets fremste representant for den gryende klassisisme, likevel mest kjent for løsningen av relativt små oppgaver som Amalienborgs kolonnade (1794) og gravkapellet for Frederik 5 ved Roskilde domkirke (1821–25). Katedralskolen i Trondheim (1787) er bygd etter hans tegninger.