Johan Daniel Herholdt, dansk arkitekt. Han var en av de fremste arkitekter i Danmark i annen halvdel av 1800-tallet. Hans hovedverk er universitetsbiblioteket i København (1856–61). Stilmessig hører bygningen til historismen, men viser også klar sammenheng med de samtidige eksperimenter i bruk av støpejern og glass i Frankrike og Storbritannia. Hans bruk av tegl i fasadene skulle få varig innflytelse på dansk arkitektur.