Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll, dansk arkitekt. Hans arbeider betegnet en sjelden forening av tidens strenge, klassisistiske idealer og egne intensjoner, slik det er kommet til uttrykk i Thorvaldsens museum i København 1839–48. Til hans virksomhet hører også Lægeforeningens boliger 1853, en gruppe rekkehus som betegner et pionerarbeid innenfor sosial boligbygging. Ved sitt nitide arbeid med detaljene spilte Bindesbøll en betydelig rolle i utviklingen i dansk arkitektur.