Theophilus Hansen, dansk arkitekt; bror av arkitekt H. Chr. Hansen. Virket fra 1838 i Athen, hvor han deltok i utgravninger og bl.a. bygde Observatoriet (1842–46) og Vitenskapsselskapets hus (1859–87). Fra 1846 bosatt i Wien, hvor han fikk en rekke prominente oppdrag, først og fremst prosjekteringen av den østerrikske parlamentsbygning (1874–84).