Hugh May, engelsk arkitekt. Under eksil i Nederland ble han kjent med palladianismen i nederlandsk arkitektur. Han fikk 1660 en høy stilling i Karl 2s bygningsadministrasjon. Mays hovedverk er Eltham Lodge i Kent, oppført 1663–64, hvor han introduserte den nederlandske palladianisme i England. På Windsor Castle utførte han 1675–84, i samarbeid med maleren Antonio Verrio (1630–1707) og billedhuggeren Grinling Gibbons, arbeider i en for engelsk arkitektur ellers ukjent storslagen barokk (ødelagt 1826).