Carl Möller, svensk arkitekt, leder for Överintendentsämbetet, senere Byggnadsstyrelsen (statlig byggesjef) 1904-24. Fikk som ganske ung oppdraget med å tegne Johannes kyrka på Norrmalm i Stockholm. Kirken ble reist 1881-90 på en svært eksponert tomt på Brunkebergsåsen, i nygotisk stil. I mindre skala, men i samme stil er Gustav Adolfs kyrka på Östermalm, 1892. Sammen med Agi Lindegren ledet han 1893-94 restaureringsarbeidene ved den sentrale Jacobs kyrka i Stockholm. Påvirkning fra jugend er tydelig i hans arbeider fra 1900-tallet, særlig markant i Stefanskyrkan i Vasastaden, Stockholm (1904).