Karl Ivanovitsj Rossi, russisk arkitekt. Var en av de fremste arkitekter i St. Petersburg, der han bl.a. stod for utformingen av det nåværende russiske museum (1819–28) og Pusjkin-teateret (1827–32). Stilmessig hører hans arbeider til en romerskpåvirket klassisisme.