Alonso Cano, spansk arkitekt, maler og billedhugger. Virksom i Sevilla, Madrid og Granada. Hans fargede treskulpturer er utført i en naturalistisk-idealistisk form som er karakteristisk for mye av spansk kunst. Motivet er især helgener og madonnagrupper. Som maler var han påvirket av italiensk og samtidig spansk maleri. Hans madonnaskikkelser har den samme mildhet som Murillos, men er fremstilt på en litt sløret malerisk måte. Som arkitekt arbeidet han med kirker. Hans hovedverk er fasaden på katedralen i Granada, som er både imponerende som helhet og rikt variert i flaten; sluttført på 1700-tallet. Tross svakheter har Canos kunst en posisjon i 1600-tallets spanske kunst.