Étienne-Louis Boullée, fransk hoffarkitekt, representant for den nyklassisistiske skole i fransk arkitektur som ivrig motstander av rokokkoen. Utførte en rekke bygninger i Paris, bl.a. Prison de la grande Force (1780–82). Mest kjent for sine visjonære idéprosjekter for store, offentlige byggverk; enkle, geometrisk formede med store ubrutte flater (f.eks. et Newton-monument, 1783). Skrev Architecture; essai sur l'art (1793).