Ferdinand Meldahl, dansk arkitekt. Professor ved Kunstakademiet 1864–1905. Hovedverkene er gjenoppførelsen av Frederiksborg slott (1861–75) og fullførelsen av Frederikskirken (Marmorkirken, 1876–94). Regnes som en eksponent for den akademiske stileklektisisme.