Vasilij Ivanovitsj Basjenov, russisk arkitekt, hoffarkitekt for Katarina 2. Utdannet ved akademiet i Leningrad og i Paris. Hans tidligste arbeider bærer preg av fransk klassisisme, bl.a. arsenalet i Leningrad (1769). Senere tok han også opp elementer fra tradisjonell russisk arkitektur, som i kirken i Snamenki (1784).