Charles Francis Annesley Voysey, britisk arkitekt. Egen praksis 1882. Kom snart under innflytelse av William Morris og Mackmurdo. Først kjent for sine mønstre til tekstiler og tapeter, og fra slutten av 1880-årene for sine villaer. Voysey står sentralt i engelsk art nouveau-arkitektur, og hans arbeider betegner et brudd med den historisme som hadde preget 1800-tallets britiske arkitektur. De karakteriseres av en enkelhet i dekoren, store tak med lave gesimser, strebepilarer og bevisst artikulering av materialbruken.