Guarino Guarini, italiensk arkitekt og matematiker. Som utøvende arkitekt hadde han sitt virke mest i og rundt Torino, med kronen og hoffet i Piemonte som viktigste oppdragsgivere. Guarini var selv teatinermunk, og hans sakralarkitektur, f.eks. San Lorenzo-kirken (1667–79), bærer tydelig preg av Borrominis mest barokke løsninger av lignende oppgaver. Guarinis viktigste profane bygg er Palazzo Carignano i Torino (1679–1683). Både gjennom sine byggverker og sine skrifter – viktigst er Architettura Civile, utgitt posthumt 1737 – var Guarini en av de viktigste impulsgiverne til den sørtyske barokkarkitektur.