Som kong Karl Johans privatarkitekt oppførte han det kongelige lystslottet Rosendal på Djurgården i Stockholm (1823-27), etter en revolusjonerende byggemetode med prefabrikerte elementer av teglforblendet reisverk. På det eldre Rosersberg slott innredet han på 1820-tallet kongens praktfulle sengekammer. Som oberst ved Flottans mekaniska kår sto han ansvarlig for utførelsen av Nya varvet i Göteborg og for utbyggingen av Skeppsholmen og Galärvarvet i Stockholm til tidsmessig orlogsstasjon.