William Wilkins, britisk arkitekt. Utdannet i Cambridge. Etter en reise til Hellas, Lilleasia og Italia 1801–04 ble han en ledende eksponent for den gresk-inspirerte nyklassisistiske arkitektur som i England gjerne kalles Greek revival. Det første av hans arbeider er Downing College i Cambridge (påbegynt 1805). Hovedverket er National Gallery i London (1832–38). I 1837 ble han professor ved Royal Academy.