Norman Shaw, britisk arkitekt, en av de betydeligste representanter for den engelske nygotikk, senere med helling mot «William and Mary», dvs. den fra Nederland importerte barokk. Tegnet en lang rekke herreseter og representative byresidenser, dessuten parker og dertil den aller første hageby, Turnham Green i Middlesex. Som hans fineste arbeid regnes Old Swan House i London (1875–77). Kjent er også New Scotland Yard i London (påbegynt 1887).