Isak Gustaf Clason, svensk arkitekt. Hans hovedverk er Nordiska Museet i Stockholm (1888-1907). Han har ellers tegnet det særprega Hallwylska palatset (1893-98) - Stockholms siste privatpalass, bygd for den sveitsiske greven Walther von Hallwyl og hans svenske kone Vilhelmina. Fasaden er i rødaktig granitt og gul sandstein, og formene bærer preg av Clasons studier i søreuropeisk middelalderarkitektur. I Stockholm har han ellers tegnet det gjennomarbeidede leiegårdskomplekset Bünsowska huset (1886-88) på Östermalm og Adelswärdska palatset ved Rosenbad.