Cosimo Fanzago, italiensk arkitekt. Opprinnelig var han billedhugger, men virket i hovedsak som arkitekt fra ca. 1620 og utførte en lang rekke, til dels banebrytende, arbeider som spenner fra prekestoler og altre til palasser og kirkebygg. I sin arkitektur var Fanzano preget av Palladios klassisisme. Blant hans mest kjente arbeider er kirkene Santa Maria Maggiore (1653–78) og San Giuseppe degli Scalzi a Pontecorvo (1643–60), begge i Napoli. Han var den ledende arkitekt i Napoli-området på 1600-tallet, og synes også å ha hatt betydning for utviklingen av rokokko-arkitekturen i Sør-Tyskland.