Fredrik Wilhelm Scholander, svensk arkitekt, maler og dikter. Studerte 1841–46 i Frankrike og Italia. Fra 1847 professor i bygningskunst ved Konstakademien i Stockholm. Av hans mange byggverker, ofte preget av renessansen, kan nevnes Tekniska högskolan (1860) og Synagogen (1870) i Stockholm. Scholander var en habil akvarellmaler og utgav under navnet Acharius bl.a. versfortellingen Luisella (1867) og i prosa Fiolners saga med egne tegninger (1866).