Roger Morris, britisk arkitekt, fremtredende representant for palladianismen i engelsk arkitektur. I samarbeid med Henry Herbert, 9. earl of Pembroke (1693–1751), tegnet han bl.a. Marble Hill, Twickenham (1724), og Wimbledon House, Surrey (1732). Morris' siste store arbeid, tegninger til Inveraray Castle, Argyllshire (1745), var preget av nygotikk.