Salomon de Brosse, fransk arkitekt. Elev av sin onkel J. A. Ducerceau; etterfulgte ham som arkitekt for Maria av Medici, for hvem han bygde Palais de Luxembourg (påbegynt ca. 1614). Ellers kan nevnes Hugenott-tempelet i Charenton (1623, nå revet) og fasaden til St. Gervais-kirken i Paris (påbegynt 1618).