August Endell, tysk arkitekt og brukskunstner. Virket først i München, senere i Berlin, fra 1918 direktør ved akademiet i Breslau (nå Wrocław, Polen). Endell står som en av de mest radikale teoretikere innen den tyske Jugendstil, hvor han inntar en sentral plass; hovedverket er foto-atelieret Elvira, München (1897–98).