Henry Holland, britisk arkitekt. Regnes blant de fremste i sin generasjon. Til hans hovedverker hører Berrington Hall i Herefordshire (1778–81) og Southill House i Bedfordshire (1796–1800). Stilmessig er hans arbeider preget av palladiansk klassisisme, men også med innslag av Louis-seize-stil.