George Edmund Street, britisk arkitekt. Elev av George Gilbert Scott. Ved siden av Scott den mest produktive kirkearkitekt i England på 1800-tallet, både når det gjelder nybygg (ca. 300) og restaureringer (ca. 460). Street var en stor kjenner av middelalderarkitekturen, og utgav flere bøker. Arbeidet hovedsakelig i nygotikk; oppførte det siste større offentlige bygg i denne stilen i London, The Law Courts (1870–82). Blant hans kirker er St. James the Less, London (1859–61) best kjent.