Olof Tempelman, svensk arkitekt. Blant hans viktigste arbeider hører Gustav 3s paviljong i den kongelige parken Haga ved Stockholm (1787-89), som ble et forbilde for mange svenske herregårdsbygninger. Sammen med Louis Jean Desprez tegnet han den botaniske hagen Botanicum med paviljong (1787-1806) i Uppsala. I Härnösand gymnasium (1784) kombinerte han en langstrakt saltaksbygning med en sentralt plassert rotunde av doriske søyler. Tempelman tegnet også et stort antall kirker; representativ er kirken ved brukssamfunnet Forsmark i Uppland (1793).