Johann Blasius Santini Aichel, bøhmisk arkitekt av italiensk herkomst. Han er i ettertid blitt stående som en av de mest originale representanter for den bøhmiske barokk ut fra sine kirkebygg, der han kombinerte barokke og rent gotiske elementer. Hans hovedverk er pilegrimskirken på Zelena Hora ved Žd'ár, Tsjekkoslovakia (1719–22).