Axel Nyström, svensk arkitekt. Som professor ved Konstakademin og stadsarkitekt i Stockholm 1838-63 spilte Nyström en betydelig rolle i periodens arkitekturutvikling, og representerer gjennombruddet for historismen som stilideal i Sverige.