Heinrich von Ferstel, østerriksk arkitekt. Han var blant de ledende arkitekter ved utbyggingen av Ringstrasse-området i Wien der han bl.a. stod for oppføringen av Bank- og børsbygningen (1856–60) og Votivkirken (1856–79). Ferstel var professor ved Polyteknisk institutt i Wien fra 1866.