Dientzenhofer, tysk arkitektfamilie. Brødrene Georg (1643–89) og Christoph Dientzenhofer (1655–1722) arbeidet – til dels sammen – på flere kirkebygg i Böhmen. Sistnevnte videreutviklet Guarinis og Borrominis barokkstil. Broren Johann Leonhard Dientzenhofer (1660–1707) virket i Bamberg, hvor han bl.a. bygde bisperesidensen Neue Residenz. Den yngste broren, Johann Dientzenhofer (1663–1726), var tydelig påvirket av den romanske stil. Han bygde blant annet domkirken i Fulda med Peterskirken som forbilde (1704–12) og klosteret i Banz (1710–19). Kilian Ignaz Dientzenhofer (1689–1751) var sønn og elev av C. Dientzenhofer. Han tilhørte den bøhmiske senbarokks blomstringstid og lagde mange rikt ornamenterte kirkebygg. Blant hans mest kjente arbeider er St. Nikolaus-kirken i gamlebyen i Praha (1732–37).