Martin Nyrop, dansk arkitekt. Først utdannet som tømmermann, senere ved Kunstakademiet i København. Gjorde seg først bemerket ved utstillingen i København 1888, hvor han kunne spille på sitt kjennskap til trekonstruksjoner. Hans hovedverk er Københavns rådhus (1892–1905), hvor han søkte å skape en nasjonalt preget arkitektur, dels ved å støtte seg til hjemlig plante- og dyreverden i sin ornamentikk, dels ved å utnytte lokal håndverkertradisjon både i detaljer og hovedformer (bilde, se København). Denne utfordring til den akademiske klassisisme ble av betydning for utviklingen i Norden, også gjennom hans gjerning som professor ved Kunstakademiet fra 1906.